znak obce  
  znak SDH  
Vítejte na oficiálních stránkách Sboru dobrovolných hasičů Bernartice
Historie
Historie sboru dobrovolných hasičů v Bernarticích - Původní hasicí spolek z roku 1876 se za pomocí občanů změnil v roce 1886 na oficiální Dobrovolný hasičský sbor v Bernarticích, k tomuto sboru se připojil i Bukovský hasičský sbor. V hasičské zbrojnici byl následující inventář: 4 žebře, 1 ruční stříkačka, 2 proudnice, 1 000 m hadic a 1 záchranný vůz. V Bukové byla jedna ruční pojízdná stříkačka s příslušenstvím. V roce 1903 se k Dobrovolnému hasičskému sboru v Bernarticích připojil i Heřmanický hasící spolek. V roce 1925 byl sbor vybaven první motorovou stříkačkou. Po osídlení pohraničí byl 27.10.1945 utvořen Český hasičský sbor v Bernarticích, který převzal inventář ze stávajících hasičských zbrojnic. Sbor měl 39 členů. Prvním předsedou sboru byl zvolen Ludvík Jakubčík. Dlouholetým velitelem sboru byl pan František Schön. Do činnosti sboru se již od začátku aktivně zapojovali ženy. Jednotka sboru byla v 60. letech vybavena požárním automobilem Praga RN a stříkačkou PPS 8. V sedmdesátých letech byl tento automobil nahrazen vozidlem Robur a dokoupena PPS 12. Sbor začal pracovat s mládeží a bylo vytvořeno první družstvo mladých hasičů. V roce 1988 byla nevyhovující stará budova nahrazena novou funkcionalistickou budovou se dvěma garážemi a patrem pro zázemí spolkové činnosti. Z původní budovy byla zachována věž s rotační sirénou. Stávající vozidlo Robur bylo nahrazeno vozidlem AVIA A31K/4 z HZS Šumperk. V roce 1991 bylo jednotce převedeno vozidlo CAS 25 Škoda 706 RT z místní jednotky JZD. Největší mimořádnou události v historii sboru byla pomoc při bleskových povodních v roce 2009, která zasáhla 2/3 obyvatel obce. Za zatopené vozidlo AVIA byl zakoupen terénní DA Land Rover Defender. V roce 2015 došlo k poslední rekonstrukci budovy zbrojnice. K 31.12.2015 evidoval sbor 73 členů z toho 24 mužů, 20 žen a 29 členů mládeže do 18 let. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPOIII a má 13 členů. Soutěžní družstva jsou zastoupena ve všech kategoriích: muži, ženy, dorost, MH, MH-přípravka. Sbor se podílí na kulturním dění v obci pořádáním Hasičského a dětského maškarního plesu, pohárové soutěže, zajištěním technického zázemí při obecních akcích. Více na www.sdhbernartice.cz

© 2011 - 2023  SDH Bernartice, Marek Samolej, Tomáš Ptáček